tlologa

Rzeczoznawstwo budowlane i mykologiczne

mykologia2

rzeczoznawstwo

BUDOPROJEKT w Lublinie wykonuje:

 • ekspertyzy budowlane wszelkich budynków i budowli w zakresie budownictwa ogólnego z oceną stanu technicznego, przyczyn uszkodzeń, zużycia technicznego, przydatności do użytkowania oraz podaniem zakresu i sposobu niezbędnych napraw oraz kosztów remontu
 • ekspertyzy i orzeczenia mykologiczne - opracowania dotyczą korozji biologicznej i chemicznej budynków, w tym:
  • porażeń przez grzyby domowe, w tym najczęściej występujące: stroczek domowy (serpula lacrymans), gnilica mózgowata (coniophora puteana), grzyb domowy biały (coriolellus sinuosus), grzyby pleśniowe i inne
  • porażenia przez owady - techniczne szkodniki drewna: Spuszczel (Hylotrupes bajulus), kołatek (Anobium punctatum) i inne
  • pomiary zawilgocenia ścian
  • badanie stopnia zasolenia ścian i tynków oraz rozpoznanie rodzajów soli

W ramach prac przeprowadzamy oględziny i badania makroskopowe skorodowanych elementów budynku oraz badania chemiczne zasolonych tynków i murów. Na ich podstawie określamy przyczyny i stopień zniszczenia elementu oraz opracowujemy projekt napraw, w tym:

 • wzmocnienia elementów konstrukcyjnych ścian i stropów
 • odgrzybianie i zwalczanie owadów
 • impregnacje ogniochronne i zabezpieczające przed owadami i grzybami
 • osuszanie budynków i izolacje przeciwwodne
 • zapewniamy dobór preparatów i technologii remontu z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, dostosowany do rodzaju materiału elementu, stopnia zniszczenia i spełnieniu warunków nośności, przydatności do użytkowania po remoncie

Na projektowane roboty zabezpieczające i remontowe opracowujemy przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie.

jakubowice
Jakubowice - pałac, 2008r
grzyb2
Grzyb domowy właściwy (serpula lacrymans)