tlologa

Usługi projektowe architektury krajobrazu - Projektowanie zieleni

architekt krajobrazu mgr inż. Michał Krawczyk

Oferuje kompleksowe usługi projektowe w branży architektury krajobrazu,  m.in. zieleni miejskiej i osiedlowej, zieleni przy firmach oraz ogrodów przydomowych. Specjalizuje się w rewaloryzacji obiektów zabytkowych (założenia rezydencjonalno-ogrodowe, parki, skwery, ogrody przykościelne i klasztorne, itp.). Wykonuje inwentaryzacje dendrologiczne i projekty gospodarki drzewostanem.